články roku 2008/2009

ČLÁNKY ROKU 2007/2008

vloženo:15.6..2008

Moderní umění v Národní galerii

9.A,B navštívila Národní galerii expozici moderního umění ve Veletržním paláci. Cílem exkurze bylo seznámení s některými autory 20. stol. (především období 1900-1930), neboť žáci pracují na delším projektu o malířství 20. stol. >>foto<<


vloženo:15.6..2008

Dětský den 30.5.2008

Pro 1. stupeň si připravili učitelé, učitelky a děti z 9. roč. dopoledne plné her a odměn, počasí se vydařilo a děti (nejen školní) odcházely spokojené. >>foto<<


vloženo:15.6..2008

Turistické putování

Dne 28. 6. 2008 uskutečnila 6. B turistické putování  Naučná stezka ze Zásmuk do Kouřimi  dlouhá 9 km prověřila jejich fyzickou zdatnost.. Žáci mohli během cesty prokázat své vědomosti z přírodopisu a zeměpisu, všímali si vlivu počasí na krajinu, poznávali různé druhy živočichů a rostlin, zdolávali přírodní nástrahy a překážky. Zbyl i čas na hry  - stavba domečků z mechu, šišková bitva , schovávaná. Jedním z cílů akce bylo i připomenout si vhodné chování v přírodě – chůze po cestě,  neničit porosty, nerušit zvěř, nezahazovat odpadky.Byl to den nabytý zážitky a hlavně celá třída byla spolu. >>foto<<

vloženo:21.5..2008

MLÉKO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Školní program Mlékárny Kunín a.s.
Od září školního roku 2008/2009 bude na naší škole automat na mléčné výrobky. Žáci si budou moci zakoupit mléčné kreditky, na kterých bude mléko za 5,50 / ks nebo jogurt za 6,-/ ks . ( ceny s DPH )Po vyčerpání si mohou zakoupit nové kreditky. Počet kusů na kreditce Mléko bude 20 a na kreditce Jogurt + smet. krém bude 10. Tyto výrobky si mohou zakoupi i žáci 2.stupně. Bližší informace budou podány na začátku školního roku.

http://www.mlekarna-kunin.cz/Titul.asp


vloženo:21.5..2008

Mc Donalds Cup 1.stupeň - okresní finále

Ve Velkém Oseku se 15.5. konalo okresní finále Mc Donald´s Cupu. Naši žáci okresní kolo vyhráli a postupují do regionálního finále, které se koná 30.5. v Mladé Boleslavi. >>foto<<


vloženo:15.5..2008

Mc Donalds Cup Pečky 1.stupeň

Dne 6.5. se žáci 1.stupně naší školy zúčastnili okrskové soutěže Mc Donalds´Cup (minikopaná),kde obsadili 1.místo. Z tohoto místa postupují do okresního kola,které se koná 15.5. ve Velkém Oseku.

Zúčastnění : Vaněk Matěj 1.tř., Richter Ondřej 2.tř., Trejbal Michal 3.tř., Navrátil Milan 3.tř, Richter,Pavel 4.tř., Paclík Jan 4.tř., Turyna Dan 4.tř., Kropáč Petr 4.tř., Dufek Tomáš 4.tř., Jirků Patrik 4.tř., Petrásek Lukáš 5.tř., Pivoňka Jiří 5.tř. >>foto<<


vloženo:9.5..2008

SBĚR PAPÍRU - JARO 2008

            Ve dnech 14. - 23.4. 2008 proběhl na naší škole tradiční jarní sběr starého papíru. Sebrali jsme téměř 12 tun papíru,tj. asi 32,3 kg/1 žák. Nepřekonali jsme sice loňský jarní rekord ( 14 tun ), ale sběr patřil k těm nejlepším. Zvítězila s převahou třída 4.B. Chválíme 4.B a 1.B, kde přinesli sběr téměř všichni žáci. Celkem 5 nákladních aut pomáhali ochotně naplnit hlavně chlapci druhého stupně školy, které neodradil ani déšť....celý článek.


vloženo: 9.4..2008

Olympiády

Začátkem dubna přišly do školy výsledky z dalších předmětových olympiád okresních kol, která se konala v Kolíně. Velkou radost nám všem udělala Karolína Moravcová z 8. B, jejíž druhé místo v olympiádě v českém jazyce bylo velkým a milým překvapením. Karolína postoupila do krajského kola a my věříme, že se jí bude i tam dařit. Mezi 36 účastníky se neztratila ani Renata Dandová z 9. A, která skončila na 7. místě. Soutěž měla dvě části, gramatickou a slohovou. Renata v gramatické části získala nejvíce bodů ze všech soutěžících.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a paní učitelce Marii Bílkové za náročnou přípravu dívek na soutěž.

Další výsledky byly ze zeměpisné olympiády. Zde se nejvíce dařilo Vítu Korábkovi z 9. A v kategorii C, který obsadil 10. místo mezi dvaceti soutěžícími, Josefu Šmejkalovi z 8. B patří 13. místo. V kategorii B Jan Keltner obsadil 8. místo (12 soutěžících). Zkušenosti jistě chlapci  využijí v dalších letech v podobných soutěžích. Paní učitelce Miladě Cháberové patří velké poděkování za přípravu žáků.

vloženo:9.4..2008

"Change the Game"

V úterý 26. 3. se dvouhodinového projektu Change the Game ve škole zúčastnily 6. a 7. třídy, ve středu 27. 3. pak 8. a 9. třídy. Je to společný projekt Nadace Divoké husy, holandských, belgických a brazilských partnerů. Jedná se o několikaletý vzdělávací projekt zaměřený na problematiku světové chudoby. Děti se během programu seznámí interaktivní hravou formou se svými vrstevníky žijícími v slumech brazilského města Fortaleza. >>foto<<


aktualizovano: 4.3..2008

Předtančení

Dne 1.3.2008 se žákyně "kroužku aerobiku" zúčastnily předtančení na maturitním plese v MSD Kolín.
> foto1
foto2 foto3 <


aktualizovano: 3.3..2008

Škola na nečisto

Dne 3.3.2008 proběhlo další setkání s našimi přeškoláky. viz....>>foto<<

25.2.2008 se 23 budoucích prvňáčků spolu s uč. naší školy poprvé sešlo při přípravě na další školní rok. Setkání bylo součástí nového programu "ŠKOLY NA NEČISTO", který letošní rok probíhá podruhé.>>foto<<


vloženo: 22.2.2008

Dětské dopravní hřiště Kolín

Kateřina Homolová ze  4.A naši školy se stala vítězskou literární soutěže „Kdyby značky mohly mluvit“
obdrží malý „BESIP-balíček“ doplněný o dárky z České spořitelny a.s. Kolín. Spolu s těmi příspěvky, které  byly hodnoceny na druhém a třetím místě bude její příběh zařazen do závěrečného vyhodnocení....


vloženo: 3.1.2008

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ -foto

Vážení rodiče,
zápis se bude konat dne 25.ledna 2008 od 13.00 do 18.00 hodin, v přízemí budovy 1.stupně.(s seboou rodný list dítěte)

vloženo: 9.1..2008

>Informace<

Od 1.1.2008 jako zástupci z řad pedagogů jsou členy školské rady: Mgr. Blanka Snížková za 2. stupeň
a Mgr. Martin Drahovzal za 1. stupeň
.


vloženo: 11.12..2007

Velkých úspěchů každoročně dosahují naši žáci i ve výtvarných soutěžích. V březnu byla vyhlášena soutěž EKOFÓR, které se zúčastnila i naše škola. Jak jsme již informovali, tak v kategorii „Zajíček“ mezi
25 nejlepších z 850  kreslených vtipů ze 150 škol z celé republiky byl vybrán i vtip Lenky Chaloupkové, nyní z 9.A. Na internetu se pro nejlepší vtip hlasovalo až do 11. 11. a 23. 11. byly vyhlášeny
.............celý článek.


vloženo: 10.12..2007

Mikuláš
Ve středu 5. 12. čekala všechny naše žáky mikulášská nadílka. Dětem na 1. stupni přinesl Mikuláš lízátko, na 2. stupni dárečky od spolužáků. >>foto<<

Čertovská škola
Žáci druhých tříd se přeměnili v rozpustilé čertíky i hodné andílky.
Děti přišly do školy v maskách, které si samy připravily. Celý den probíhalo  čertovské vyučování, malí čertíci si pohrávali s básničkami, počítali ďábelské příklady, malovali čerty, anděly i Mikuláše. Nechyběla samozřejmě ani mikulášská nadílka. Určitě si čertovskou školu příští rok zopakujeme.
>>foto<<

Malování na hedvábí
Odpoledne téhož dne se ve škole uskutečnila již podruhé další předvánoční akce – malování na hedvábí pro přihlášené žáky i jejich rodiče. Lektorka z Prahy s dětmi  malovala obrázky v rámečcích, šály a šátky. Věříme, že se budou jako vánoční dárečky líbit. >>foto<<


vloženo: 10.12..2007

3. 12. se podruhé v našem městě konala akce „Červená stužka“- Světový den boje proti AIDS.
Dvě dvojice dívek z  9. A (Barbora Bugová a Lucie Gunarová, Lenka Chaloupková a Jaroslava Bednářová) ve škole i ve městě prodávaly za nejméně 20 Kč červené stužky (celkem 200 stužek). Účelem sbírky je každoročně získání peněžitých příspěvků k zajištění provozu a preventivní činnosti České společnosti AIDS pomoc včetně Domu světla (sociálně zdravotní, azylové a preventivní centrum zabývající se problematikou HIV/AIDS) a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (zejména metodické materiály, semináře
a přednášková činnost pro školy i další občany, přednášková činnost). Výtěžek z akce byl
4 062,50 Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli, velmi děkujeme!!


vloženo: 5.12..2007

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA

3. – 4. 12. škola pořádala tradiční vánoční výstavu, tentokrát s andělskou tématikou. Návštěvníci obdivovali dětské výrobky a téměř všichni si něco zakoupili. Z výtěžku 13 715 Kč jsme poslali 2 000 Kč na konto hnutí „Na vlastních nohou“ a 11 715 Kč jsme vložili na účet SRPŠ, z něhož hradíme žákům odměny za reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích, dopravu na soutěže
a olympiády, odměny na Den dětí apod
. >>foto<<


27. 11. se okrskového kola v sálové kopané zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd. Družstvo vedené kapitánem Tomášem Popem  dále tvořili brankář Pavel Petránek a hráči v  poli Erik Dukay, Petr Chaloupek, David Kříž, Jakub Polanecký, Jan Sobotka, Roman Světnička a Milan Tománek. Všichni podali skvělý výkon a všech pět zápasů skupiny s přehledem vyhráli!!O jejich perfektním vystoupení svědčí nejen plný počet 15 bodů, ale i impozantní celkové skóre 14:1. postoupili tak z 1. místa do okresního finále 7. 12. Za přípravu a vedení chlapců děkujeme panu učiteli Viktoru Čížkovi.


Na třídních schůzkách 22. 11. byla do školské rady jako zástupce rodičů
1. stupně zvolena paní Zděňka Bergerová.


vloženo: 2.12..2007

ŠKOLENÍ KLADNO- "TVORBA ŠKOLNÍHO ČASOPISU" 

Letos na podzim navštívila část redakce školního časopisu Idefix dvakrát víkendové školení ke tvorbě časopisu, které pořádá sdružení Aisis zaštítěné evropskými  fondy. Mladí a nadšení lektoři(kteří mají vlastní zkušenost se založením a vedením školních novin) dokázali naše novináře maximálně vyburcovat k vysokým výkonům. Děti se naučily reportáž.............celý článek.


vloženo: 21.11.2007

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE

Čtvrtek 20:00 - 21:00 hod. od 29.11. 2007 10 - ti hodinový kurz pro začátečíky.
Celkem 700 Kč. tančíme v tělocvičně ZŠ Kouřim (zadní vchod). "Břišní tanec prospívá tělu iduchu
a je vynikájící volbou pro všechny, kdo se chtějí těšit ze zdravého harmonického života."

Informace a přihlášky:mob. 777 111 940 SMS ve tvaru: jméno, příjmení, Kouřim tanec helianto@email.cz


vloženo: 6.11.2007

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 22.11.2007 (čtvrtek) se konají třídní schůzky!


vloženo: 6.11.2007

Srdečně zveme rodiče a ostatní přátele školy.
3. - 4.12. 2007
od 8.30 do 16.00 sál MěÚ v Kouřimi

V letošním roce opět ZŠ Miloše Šolleho pořádá výstavu výrobků našich dětí s tématikou Vánoc. Rozvíjíme tak u dětí dovednost tradičního vánočního zdobení domácností, neboť nejčastější materiály, které používáme, jsou přírodniny, přírodní materiály, papír a hlína.


vloženo: 23.10.2007

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

k 31.12.2007 končí tříleté funkční období většiny členů Školské rady (ŠR) ZŠ Milloše. Šolleho Kouřim. Je proto nutné na třídních schůzkách dne 22.11.2007 zvolit do ŠR zástupce z řad rodičů žáků 1. stupně. Rodiče žáků 2. stupně bude i nadále zastupovat p. Zdeněk Břečka, který byl zvolen do ŠR 1.7.2007, a to do funkce místopředsedy ŠR.
Prosíme rodiče našich žáků v 1.- 5.třídách, aby se v případě zájmu o práci ve školské radě písemně přihlásili do 21.11.2007 na adresu školy: ZŠ  M. Šolleho Kouřim, Československé armády 626, 28161 Kouřim.


vloženo: 22.10.2007

The action - BESIP tour 2007

11.10.2007 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili představení v rámci THE ACTION - BESIP Tour v městském divadle v kolíně. Byli konfrontováni s invalidní obětí dopravní nehody, členy rodiny a zástupci všech složek integrovaného záchraného systému. Cílem je ukázat mladým dospělým, že dopravní nehody někdy mívají dramatické a radikální následky a jaký vliv to má na individuální osobní život.


vloženo: 16.10.2007

JÍDELNA

OD 1. listopadu se bude zvyšovat cena obědů o 2 Kč.


vloženo: 10.10.2007

NÁVŠTĚVA Z AFRIKY

4. 10. vyslechli žáci 3.-7. ročníku zajímavou přednášku na téma africký kontinent. Získali mnoho poznatků z oblasti přírody, kultury, dozvěděli se o zvláštnostech a specifikách v oblasti školství a volného času dětí v Africe. Po seznámení se základními fakty ..............celý článek.


vloženo: 3.10.2007

SBĚR PAPÍRU - PODZIM 2007

Od 17.9.-26.9.2007 probíhal na naší škole sběr starého papíru.Děkujeme všem sběračům za donesený papír.Zvláštní pochvala patří 4.B, 1.B, 2.A, 2.B a 5.třídě, kde sběr donesli téměř všichni žáci ze třídy...............celý článek.


vloženo: 30.9.2007

VÝSTAVA OBRÁZKŮ V KOUŘIMI

Letos jsme začali opravdu pěkně. 15. září jsme vystavili to, na čem se loni tak pečlivě pracovalo - obrázky s tématikou Kouřimi a okolí.Myslím, že jsme připravili pěknou akci a leckdo si odnesl domů pěknou "výdobu".Je škoda že na akci na MěU přišlo málo rodičů.................celý článek.


vloženo: 29.9.2007

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve čtvrtek 20.9.2007. se naši žáci zúčastnili přespolního běhu v Českém Brodě. Ve III. kategorii dívek v běhu na 1500m doběhla na vynikajícím 2. místě Lada Posiřilová v čase 6:21min. Dále se umístily: Iveta Bohatová 11., Anička Nedvědová 14., a Bára Štastná 15. místo.................celý článek.


vloženo: 26.9.2007

KINDERIÁDA

Dne 25.9.2007 se na atletickém stadionu v Čáslavi konal 10. ročník KINDERIÁDY pod patronací mistrině světa Jaroslavy Kratochvílové a Lídy Formanové. Jde o  atletické závody žáků 2. až 5 ročníků ZŠ. Letos se jich zůčastnilo 34 základních škol.................celý článek.


4. září byli naši prvňáčkové přivítáni slavnostně na MěU,
13. září všichni žáci v tělocvičně školy shlédli ukázky bojového umění TAEKWON-DO, což bylo
i jakýmsi náborem nových zájemců o tento sport ( možnost zápisu každé pondělí v 17 h. v hale přízemí školy.)

články roku 2008/2009
 

TOPlist


TT