ČLÁNKY ROKU 2012/2013

vloženo 27.6.2013

Turnaj ve stolním tenise

Závěrečného turnaje se účastnily 6. a 7. třídy. Absolutními vítězi ve čtyřhře se stali Jiří Kvarda a Radek Pražák ze 7.B, druzí skončili Honza Šedina a Pavel Skočdopole ze 6. B a na třetím místě se umístili Láďa Nedvěd a Tomáš Kupec ze 7.A. >>foto<<


vloženo 27.6.2013

Škola v přírodě Desná

Žáci 2.B, 5.A a 5.B si užívali slunečný týden na horách. >>foto<<


vloženo 27.6.2013

Výlet 1.A, 3.tř.

>>foto<<


vloženo 26.6.2013

Finanční gramotnost

Naši deváťáci 25. a 26. 6. získávali své vlastní, pro mnohé první, zkušenosti ve finačnictví. Zúčastnili se projektu Finanční gramotnost pro školy, který se k nám dostal díky společnosti KFP a České spořitelně. Byli jsme jednou z pětadvaceti pilotních škol. >>foto<<


vloženo 25.6.2013

Okolí Kouřimi na autobusové zahrádce

Na podzim proběhla první část malování autobusové zastávky dětmi z výtvarného semináře 8. tříd. Druhá zastávka byla domalována na konci června, představuje některé pamětihodnosti v okolí Kouřimi. Autory jsou P. Ježíková, K. Kučerová, D. Fialová, M. Švorbová, K. Janoudová, B. Jarošová, O. Čáslava, M. Kuchař a J. Malinovský . >>foto<<


vloženo 25.6.2013

Zahrada- místo pro výtvarné hrátky

Žáci sedmých tříd se seznámili s ukázkami land artu a pak sami podle svého návrhu tvořili obraz v krajině- zahradě.>>foto<<


vloženo 25.6.2013

Turisté letos naposledy

Závěrečný výlet zavedl turistický kroužek do Kutné Hory na koupaliště a bobovou dráhu.>>foto<<


vloženo 25.6.2013

Mladí fotbalisté

Žáci 4.a 5. tříd se opět zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donalds´Cup, chlapci bojovali, ale do finále se neprobojovali. >>foto<<


vloženo 10.6.2013

Příměstský tábor

pro žáky prvního stupně se bude konat s počtem 20 účastníků. >>program<<


vloženo 6.6.2013

Kolínské sportovní dny

6.6. se konal atletický čtyřboj pátých tříd. Náš nejúspěšnější závodník Ondra Štuller získal bronz v hodu kriketovým míčkem, Diana Šmigelská byla v běhu na 600m pátá. >>foto<<


vloženo 4.6.2013

Příměstský výtvarně keramický tábor pro žáky 2. stupně se pro malý zájem nekoná.


vloženo 30.5.2013

Výlet do historie

Sedmé třídy vyjely na výlet do Pěnkavova dvora, kde si užily tématický program o Karlu IV.>>foto<<


vloženo 28.5.2013

Ve skleníku vše bují!

Pěknou úrodu salátů využili jednak žáci při vaření o pracovním vyučování, jednak byl školní salát 28.5. k obědu ve školní jídelně.>>foto<<


vloženo 24.5.2013

Příměstský tábor

Žáci prvního stupně se mohou přihlásit na příměstský tábor konaný 12. - 16. 8. 2013. >>informace, přihláška<<


vloženo 23.5.2013

Učící se učitelé

Ve dnech 9. a 10. 5. absolvoval celý učitelský sbor školení na téma Čtenářská gramotnost.>>foto<<


vloženo 21.5.2013

Poprvé jsme soutěžili v orientačním běhu

Několik vybraných žáků 2. stupně se v Praze účastnilo 14.5.2013 přeboru škol v orientačním běhu. Bylo to poprvé a všichni zdárně doběhli do cíle. Příště poběžíme pro medaili! >>foto<<


vloženo 17.5.2013

Ve sklenících se urodilo!

Ve školních sklenících se pěstují ředkvičky, saláty, hrášky, rajčata, bylinky a sadba květin. Vše krásně roste, a tak dívky z 8. ročníku z výpěstku připravily 17.5. o pracovním vyučování výborný salát.>>foto<<


vloženo 17.5.2013

Školní akademie

15.5. proběhla celoškolní akademie, žáci předvedli řadu velmi pěkných scének, tanců a recitace. Podali krásné výkony. Celou akademii organizovala 9.A.>>foto<<


vloženo 17.5.2013

Loučeňské labyrinty byly úžasné

Obě šestky vyrazily 29.4. na školní výlet do Loučně. Absolvovaly jednak prohlídku zámku se zámeckým pánem, ale hlavně se vyřádily v labyrintech na zámecké zahradě.>>foto<<


vloženo 17.5.2013

Druháci na dopravním hřišti

>>foto<<


vloženo 7.5.2013

Rybářský kroužek

20. 4 a 4. 5. si členové rybářského kroužku vyzkoušeli své teoretické poznatky v praxi.>>foto<<


vloženo 2.5.2013

Zahájení kroužku PC

Kroužek počítačové kreativity pana Richarda Hermanna začíná ve středu 15. 5. 2013 ve 13.00. >>informace<<


vloženo 2.5.2013

Příměstský výtvarně keramický tábor 5. - 9. 8. 2013

Je určen pro žáky 2. stupně, proběhne v prostorách školy. Minimální počet 7 žáků, maximální 12. Přihlášky do 31. 5. 2013 u p. uč. M. Bílkové. >>informace, přihláška<<


vloženo 2.5.2013

Volby do školské rady

Dne 23. 14. 2013 proběhla volba nového člena – zástupce rodičů žáků 2. stupně – do školské rady. Jako zástupce byla zvolena paní Drahomíra Veselá (jediná kandidátka). Členkou školské rady bude od 1. 9. 2013.


vloženo 30.4.2013

Druháci o Dni Země

Žáci druhého ročníku si vyslechli zajímavou přednášku pracovníků záchranné stanice.>>foto<<


vloženo 26.4.2013

Z Bylan do Kutné Hory po svých

Co víc jsme si mohli přát- hodné aktivní děti - byly. Pěkné počasí - bylo. Všichni jsme si trasu jarní rozkvetlou přírodou podél Vrchlice dlouhou 5,5km užili. Jestlipak tohle zažil někdy Vrchlický, když se tudy procházel? >>foto<<


vloženo 25.4.2013

Kinderiáda

Dne 24. 4. se vybraní žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili atletické soutěže v Kolíně a celkově získali výborné 15 místo. Vynikající výkon podal Šimon Kratochvíl, který se stal absolutním vítězem v běhu na 60 metrů.>>foto<<


vloženo 24.4.2013

Dopravní hřiště 22.4.

Páťáci si na dopravním hřišti poradili i s jízdou zručnosti.>>foto<<


vloženo 22.4.2013

Osmá akce turistického kroužku

Ze Zásmuk do Kouřimi se turisté vypravili v pátek dne 19. 4. Viděli skály, meandry, různé rostliny i zvířata.>>foto<<


vloženo 24.4.2013

Soutěž- nejhezčí malovaná židle

Někteří žáci 9. ročníku, ti kteří chodí na výtvarný seminář, malovali staré židle- ozdobili je originálním dekorem. Hlasovat pro nejhezčí židli můžete do 26.4., pravidla jsou u vystavených židlí v přízemí. >>foto<<


vloženo 22.4.2013

Souboj čtenářů

Souboj čtenářů absolvovalo 15. dubna 25 dětí z 6. ročníku. Principem celostátní soutěže bylo přečíst si 5 různých (zadaných) titulů, ze kterých pak děti řešily on line kontrolní otázky. Výsledky budou známy do konce dubna. Celá akce pomáhá rozvíjet u dětí zájem o čtení knížek. Zároveň škola letos rozšířila nabídku knih ve školní knihovně, kde si lze cokoli půjčit. Knihovna je umístěna na chodbě v 1.patře 2. stupně. Naši žáci obsadili 18. místo ze 43 škol z celé ČR.


vloženo 22.4.2013

Drogy ne

V rámci preventivního protidrogového programu absolvovali16.4. žáci 8. a 9. ročníku velmi zajímavou besedu s lektorem, který v minulosti bral 9 let drogy, hrál hazardní hry a je HIV pozitivní. Abstinuje od roku 2003. Jeho život je varováním, jak jednoduše může člověk sklouznout do závislosti. Rozhovor s lektorem najdete v dubnovém Puzzlíku.


vloženo 9.4.2013

Osmá akce turistického kroužku

Pěší turistika ze Zásmuk do Kouřimi se uskuteční v pátek dne 19. 4. 2013.>>Pozvánka<<


vloženo 27.3.2013

Velikonoce ve školní družině

Děti v družině se na Velikonoce připravují opravdu důkladně.>>foto<<


vloženo 27.3.2013

Sedmá akce turistického kroužku.

Turisté se 22.3. vypravili do Klášterní skalice.>>foto<<


vloženo 21.3.2013

Na škole proběhl už 4. ročník fotografické soutěže

Do soutěže ve 2 kategoriích se přihlásilo celkem 11 žáků. První kategorie bylo téma Krajina, druhé téma Mazlíček.>>foto<< >> článek<<


vloženo 21.3.2013

Andělská škola

Ve výtvarném semináři vytvořili osmáci krásné obrazy andělů, které vystavili na schodišti na 2. stupni. >>foto<<


vloženo 21.3.2013

Inspirace Afrikou

Africké umění se stalo inspirací pro výtvarnou výchovu v 6. a 7. třídě. >>foto<<


vloženo 19.3.2013

Volby do školské rady

18. 4. se uskuteční volby do školské rady, informace >> zde<<


vloženo 19.3.2013

Pozvánka na výšlap

Pokud se počasí trochu umoudří, můžete si s turisty vyrazit již tento pátek do Klášterní Skalice a okolí. >>pozvánka<<


vloženo 14.3.2013

Turisté v Poděbradech

Při svém dalším putování 1. 3. turistický kroužek navštívil Polabské muzeum, kde se koná výstava textilních a proutěných hraček. Následovala procházka po lázeňské kolonádě. >>foto<<


vloženo 1.3.2013

Úspěchy našich žáků

V únoru se našim reprezentantům dařilo: >>článek<<


vloženo 1.3.2013

Práce keramického kroužku

Na škole probíhá třikrát do týdne keramický kroužek. Všechny výrobky si děti nosí domů. Některé práce dětí viz >>foto<<


vloženo 28.3.2013

Od 11. 3. bude na 2. stupni vyučovat hudební výchovu p. uč. Monika Veřtátová

(p. uč. Chlubnová nastupuje na MD).


Nový Puzzlík v rubrice školní časopis


vloženo 26.2.2013

Lyžařský výcvik

7.B zdokonalovala své lyžařské umění v Rokytnici 16. - 22. 2.>>foto<<


vloženo 26.2.2013

Živly

Jak by vypadal vítr, slunce, voda…, kdyby měli tvář? O personifikaci živlů se pokusili žáci 9. ročníku o výtvarném semináři. >>foto<<


vloženo 20.2.2013

Konverzační soutěž v angličtině

V okresním kole soutěže v anglickém jazyce, které se konalo 14. 2. v kolínském DDM, vybojoval Adam Uličný druhé místo. Blahopřejeme!


vloženo 15.2.2013

Stavby ze sněhu

5.B si při pracovním vyučování zahrála na sochaře. >>foto<<


vloženo 14.2.2013

Plavání

Začínáme další kurz. >>foto<<


vloženo 5.2.2013

1.A rozdávala vysvědčení

... a máme to za sebou. >>foto<<


vloženo 29.1.2013

Turisté se vydali do Libodřic

Pátá akce turistického kroužku se uskutečnla ve středu dne 23.1. Účastníci si prohlédli Bauerovu vilu v Libodřicích.>>foto<< Již nyní se můžete u p. uč. Šustové nebo p. uč. Jírů hlásit na výšlap šestý, který povede 1. 3. do poděbradského Polabského muzea na výstavu textilních a proutěných hraček.


vloženo 22.1.2013

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014:

>>seznam<<


vloženo 8.1.2013

Výtvarníci z 5.B

Páťáci se rádi věnují výtvarným činnostem. V prosinci si vyrobili obrázky z koření a vánoční svícny.>>foto<<


vloženo 8.1.2013

Předvánoční veselí

Poslední den před vánočními prázdninami se žáci druhého stupně bavili při talentové show, kterou pořádala 9.B. Mladší děti měly připravený program ve svých třídách.>>foto<<


vloženo 20.12.2012

Martin Fiala se probojoval do finále

Fotka M. Fialy se dostala do finále fotografické soutěže SPŠ Jana Gočara. Pro fotografie hlasuje veřejnost. Martinovi můžete dát hlas 1x denně od 20.12. do 20.1. na adrese www.spsgocar.cz/soutez.php.


vloženo 12.12.2012

Za Stonožkou do Prahy

Vylosované malíře vánočních přání pro Stonožku čekal v pátek 7.12. příjemný výlet. Navštívili Pražský hrad, speciálně Zlatou uličku a chrám s. Víta, a Muzeum Karla Zemana na Kampě, kde si pěkně užili legraci na exponátech.>>foto<<


vloženo 12.12.2012

Zázraky se dějí - alespoň v divadle

Členové Klubu mladého diváka shlédli 9. 12. v divadle BROADWAY muzikál Janka Ledeckého Vánoční zázrak aneb sliby se maj plnit o Vánocích.


vloženo 12.12.2012

4. akce turistického kroužku

Turisté se 7. 12. vydali autobusem do Českého Brodu, dále vlakem do Klánovic a pak pěsky došli do Šestajovic. Prohlédli si minifarmu, ozdobili svíčky, zúčastnili se exkurze do výrobny svíček, nakoupili drobnosti a po občerstvení se kolem půl páté vydali zpět na vlak. Každý ze 13 účastníků ušel téměř šest kilometrů.>>foto<<


Čertovské řádění

Dobrá zpráva! Ani letos si čerti do pekla nikoho neodnesli, naopak nadělili dětem sladkosti. Asi máme na prvním stupni samé svatoušky...>>foto<<


vloženo 7.12.2012

Bubenická dílna

Zpestřením výuky byla návštěva bubeníka 4. 12. Přivezl s sebou řadu nástrojů a někteří žáci se opravdu vyřádili.>>foto<<


vloženo 7.12.2012

Návštěva z vesmíru

Na vesmirnou stanici se proměnila učebna výtvarné výchovy. Sedmáci malovali vesmírné krajiny, stavěli kosmická vozítka a přístroje, není tedy divu, že se na výsledek přiletěli podívat i mimozemšťané.>>foto<<


vloženo 7.12.2012

Vítáme zimu malovanými okny

I letošní soutěž v malování oken byla velmi vyrovnaná. Těsně zvítězil obrázek sněhuláků 8.B a ladovská krajina od 7.A. Soutěž proběhla 3.12.>>foto<<


vloženo 27.11.2012

Třetí podzimní výprava turistického kroužku

Tentokrát se turisté vydali z Kolína podél Labe ke Klavarskému jezu.


vloženo 24.11.2012

Projektový den

Na druhém stupni proběhl 16.11. projektový den "Tolerujeme". Šestému a sedmému ročníku připravili program pedagogové naší školy. Osmý a devátý ročník vedli odborní lektoři, pracovali s tématy Média, Extrémismus, Jinakost a tolerance a Demokracie a totality. Více v listopadovém Puzzlíku.>>foto<<


vloženo 15.11.2012

Naši žáci hledali Stopy totality

Putovní výstavě se stejným názvem se v pátek 9.11. věnovaly vybrané děti – průvodci - z 8. a 9. ročníku. Seznámily se s originálním projektem - žáci některých základních a středních škol vyhledali pamětníky, kteří zažili v 50. letech komunistická vězení, zabírání majetku a jiné nespravedlnosti, a vše zpracovali na přehledných panelech. Během celého týdne naši průvodci provedli po výstavě ostatní spolužáky, aby je s jednotlivými příběhy seznámili. Výstava bude mezi 20.-23.11. ke zhlédnutí i na MěÚ. >>foto<< , >>pozvánka<<


vloženo 1.11.2012

Hallooween v 5.B

Páťáci si připravili strašidelné rekvizity k oslavě Halloweenu. >>foto<<


vloženo 24.10.2012

Pekelní turisté

Členové turistického kroužku se 19.10. vydali přes Radovesnice a Štítary k Pekelnému potoku a rybníku Peklo. >>foto<<


vloženo 16.10.2012

Petice proti rušení speciálních škol

Zrušení základních škol praktických by přímo ohrozilo úroveň vzdělávání všech dětí. I vy můžete připojit svůj podpis k petici proti zrušení těchto škol. >>petice<< , >>dopis rodičům<<


vloženo 16.10.2012

Pohádkoví draci na schodišti

Děti ze 7.B se několik hodin o výtvarné výchově zabývaly tématem Bájné postavy a mezi oblíbence patřili draci. A tak je malovaly, ale vytvářely i figurky, kterými pak ozdobily vstupní schodiště. >>foto<<


vloženo 16.10.2012

Redaktorský víkend ve škole

Minulý říjnový víkend proběhla vzdělávací, ale i zábavná akce pro téměř celou redakci školního časopisu Puzzlíku. Vedle zážitkových akcí se děti účastnily školení Jak na noviny, které vedly nejen p. učitelky Bílková a Kolpaková, ale i novinářka M. Bittnerová, zpovídaly při rozhovoru o záchranářství p. Pivoňku, ale dozvěděly se i o tom, jak žilo četnictvo za 1. republiky, neboť „jeden z nich“ strašil při noční bojovce a pak odpověděl na dotazy. Více v říjnovém Puzzlíku. >>foto<<


vloženo 12.10.2012

Druhá letošní akce turistického kroužku se uskuteční 19.10.2012

Cílem je Štítarské údolí, rybník Peklo a Kolín, odjezd 12.55 - zastávka u školy, návrat do 18.00, s sebou 40 Kč na autobus. Přihlášky u paní uč. Šustové a nebo paní uč. Jírů.


vloženo 12.10.2012

Projekt 72 hodin pro město

Letošní výtvarný seminář 8.a 9. třídy je zaměřen na téma Naše město a jednou z aktivit byla v pátek 12.10. kresba kouřimských památek na autobusovou zastávku. Mapa a místní pamětihodnosti mohou pomoci turistům při orientaci po městě. Malování proběhlo v rámci dobrovolnických prací v projektu 72 hodin ( imformace na www.72hodin.cz) >>foto<<


vloženo 27.9.2012

Výlet na rozhlednu

Členové turistického kroužku se 21.9. vyšplhali na rozhlednu Skalka na Vyžlovce, prošli si okolí a posilnili se v místní pizzerii.>>foto<<


vloženo 17.9.2012

Turistické putování

Letošní turistické putování provázelo zářijové sluníčko, které přispělo k dobré náladě. Jednotlivé ročníky druhého stupně se vydaly do Zásmuk, Ždánic, Žabonos a na lipanskou mohylu.>>foto<<


vloženo 13.9.2012

Tonda obal na cestách

V zajímavém programu společnosti EKO-KOM si žáci procvičili své znalosti o třídění odpadu a dozvěděli se i nové informace.>>foto<<


vloženo 7.9.2012

Chcete ovládnout bojové umění?

7.9. shlédli žáci prvního stupně ukázku bojového umění TAEKWON DO a dozvěděli se, jak se do takového oddílu mohou přihlásit.>>foto<<


vloženo 7.9.2012

Aby se u nás prvňáčkům líbilo

Ve spolupráci s DDM Kolín se první třídy zúčastňují adaptačního programu.>>foto<<


vloženo 7.9.2012

Slavnostní předání skleníků

Žákům naší školy byly dne 6.9. za přítomnosti dvou zástupců TPCA, zástupce SDH Kouřim a paní starostky Z. Čihákové slavnostně předány dva skleníky.>>foto<<


vloženo 4.9.2012

Přivítání prvňáčků na radnici

Šedesát žáků tří prvních tříd bylo 4. 9. slavnostně přivítáno na radnici u příležitosti zahájení školní docházky v našem městě.>>foto<<


vloženo 29.8.2012

Rozdělení žáků prvních tříd

>>seznamy<<


vloženo31.8.2012

Na školní zahradě byly vybudovány skleníky

>>foto<<


 

TOPlist


TT