Etická výchova

V rámci rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“ realizovala naše škola projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků – krok ke zkvalitnění výchovného stylu učitelů“. Děkujeme všem učitelům a žákům za aktivní účast v jednotlivých aktivitách.

Jeho realizace stála na dvou navzájem propojených klíčových aktivitách:

a) DVPP většiny pedagogického sboru: středa 23. prosince 2015- neděle 3. ledna 2016

b) Přípravě a realizaci projektového dne


Z výstupů projektu najdete na školních webových stránkách:
fotodokumentaci z projektového dne
Popis projektového dne - příklady dobré praxe - třídy:

redakce

TOPlist